Wednesday, April 24, 2013

New blog Address:Τhe One is All-Εν το Παν

Link The One is All-Εν το Παν

Θα με βρείτε στη παραπάνω  τη διεύθυνση.O τιτλος είναι link.
kelly will be to this address from now on.Title is a link.

Ευχαριστώ- Thank you

Saturday, April 6, 2013

NAMASTE: Last Post.-Mετά από 6 χρόνια παρουσίας στο διαδίκτυο το blog NAMASTE ,κλείνει τον κύκλο του.

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους όσοι περάσατε απ΄εδώ.
 light,love and peace   ॐ ॐ ❤


Σας ευχαριστώ-κέλλυ αλαμάνου-

-After 6 years of blogging this is the last post of NAMASTE.

 light,love and peace   ॐ ॐ ❤


Thank you.
kelly alamanou


Tuesday, February 5, 2013

Thursday, January 24, 2013

What are you to be free from?

Freedom is from something. What are you to be free from? Obviously, you must be free from the person you take yourself to be, for it is the idea you have of yourself that keeps you in bondage.

~ Nisargadatta Maharaj


Ελευθερία είναι,ελευθερία από κάτι. Τι ακριβώς είστε για να είστε ελεύθεροι από αυτό;;;;;;
Προφανώς θα πρέπει να ελευθερωθείτε από το πρόσωπο  (προσωπικότητα,εγώ..) με το οποίο ταυτίζετε τον εαυτό σας,γιατί είναι η ιδέα,εικόνα, που έχετε για τον εαυτό σας που σας εγκλωβίζει.

Sunday, December 30, 2012

12 Symptoms of Spiritual Awakening

 click on image to zoom on.

2013 WELCOME ! 

12 Συμπτώματα Πνευματικής Αφύπνισης

1) Μία αυξανόμενη τάση να αφήνει κανείς τα πράγματα να συμβαίνουν μάλλον,από το να τα κάνει να συμβαίνουν.
2) Συχνές "κρίσεις" χαμόγελου.
3) Αίσθηση σύνδεσης με άλλους ανθρώπους και με τη φύση.
4) Εμφάνιση συχνά διάθεσης να εκτιμώνται  πράγματα που συμβαίνουν.
5) Tάση να σκέφτεται κάποιος και να πράττει αυθόρμητα μάλλον, και όχι λόγω φόβων βασισμένων σε πρότερες εμπειρίες.
6) Mία αλάθητη δυνατότητα ευχαρίστησης της στιγμής,του τώρα.
7) Aπουσία ανησυχίας.
8) Aπουσία διάθεσης για διενέξεις
9) Aπουσία διάθεσης ερμηνείας των πράξεων των άλλων.
10) Aπουσία διάθεσης να κρίνει κανείς τους άλλους.
11) Aπουσία διάθεσης να κρίνει κάποιος τον εαυτό του.
12) Ικανότητα να αγαπά κανείς χωρίς να περιμένει οτιδήποτε ως ανταπόδοση.

 2013 καλώς ήρθες!!

Friday, November 16, 2012

Ιf you make human company too important........

If you make human company too important
you will not discover your true Self.

Relationships not based in truth
are never entirely reliable and are rarely enduring.

Taking time to discover yourself is the best use of time.
Prioritize this.

One should not excessively seek partners or friends,
one should seek to know and be oneself.

As you begin to awaken to the Truth,
you start noticing how well life flows by itself
and how well you are cared for.

Life supports the physical, emotional, mental
and spiritual needs of the one who is open to self-discovery.

Trust opens your eyes to the recognition of this.
Surrender allows you to merge in your own eternal being.


~~Mooji~~

Αν αναζητάτε την ανθρώπινη συντροφιά ως κάτι πολύ σημαντικό για σας,
δεν θα ανακαλύψετε τον αληθινό εαυτό σας.

Οι σχέσεις  που δεν βασίζονται στην αλήθεια,ποτέ δεν είναι εντελώς αξιόπιστες και σπάνια διαρκούν.


Η καλύτερη χρήση του χρόνου, είναι να τον χρησιμοποιείτε για να ανακαλύψετε τον εαυτό σας .
 Δώστε προτεραιότητα  σε αυτό.
 

Ας μην αναζητάτε με υπερβολικό ζήλο ,φίλους η  συνεργάτες (ερωτικούς συντρόφους).
Είναι προτιμότερο να επιδιώκετε να γνωρίσετε και να είστε ,ο εαυτός σας.

Οταν θα αρχίσετε να είστε αφυπνισμένος ως προς την αλήθεια
θα αρχίσετε να παρατηρηρείτε πόσο καλά ρέει η ζωή από μόνη της
και πόσο καλά σας φροντίζει.
 

Η Ζωή υποστηρίζει τις σωματικές, συναισθηματικές, διανοητικές
και πνευματικές ανάγκες εκείνου που είναι ανοικτός στην αυτο-ανακάλυψη.

Η εμπιστοσύνη ανοίγει τα μάτια σας, για την αναγνώριση αυτού του γεγονότος.Το να παραδοθείτε στη ροή της ζωής , σας επιτρέπει να αφεθείτε στην αγκαλιά της  αιώνιας ύπαρξης.

Thursday, November 15, 2012

intelligence includes

Cleverness divides; intelligence includes.
Η εξυπνάδα χωρίζει,η νοημοσύνη, ενσωματώνει-ενώνει.

Monday, September 17, 2012

i was born like this

Just came back from the store. Asked the cashier 'How are you'? 'Good she said'. I replied 'that's a nice way to start a Monday'. She said 'Oh I'm always positive'. I asked - 'Is being positive a conscious choice or just a natural disposition?' She answered "I was born like this". I say that is a sign that the new race of people are here!

 Μόλις επέστρεψα από το κατάστημα. Ρώτησα τη κοπέλα στο ταμείο, 'Πώς είσαι;' 'Καλά' είπε. Απάντησα ,ότι είναι ένας ωραίος τρόπος για να ξεκινήσει κανείς μια Δευτέρα. Είπε, 'Ω, είμαι πάντα θετική' Ρώτησα - 'Το να είσαι θετική είναι συνειδητή επιλογή ή απλά μια φυσική προδιάθεση;' Εκείνη απάντησε 'Εγώ γεννήθηκα έτσι.' Σκέφτηκα μάλλον είναι σημάδι  πως μια νέα φυλή των ανθρώπων είναι εδώ!

Thanks to Starr Saffa

Saturday, September 1, 2012

Silence

First words then silence. One must be ripe for silence. 

Πρώτα οι λέξεις, μετά.. η σιωπή. Πρέπει να είναι κανείς ώριμος για να σωπάσει.

Thursday, August 2, 2012

no more and no less

A playfulness comes into your life. You recognize this world as a cosmic dance, the dance of form - no more and no less.~Unknown

Kάτι παιγνιώδες έρχεται στη ζωή σας. Αναγνωρίστε αυτό το κόσμο σαν ένα κοσμικό χορό,το χορό των μορφών. Τίποτε λιγότερο τίποτε περισσότερο .

Saturday, July 28, 2012

What is religion?

 

What is religion? A cloud in the sky. I live in the sky, not in the clouds, which are so many words held together.~~Sri Nisargadatta~~

Τι είναι η θρησκεία; Ένα σύννεφο στον ουρανό. Ζω στον ουρανό, όχι στα σύννεφα,τα σύννεφα είναι τόσες πολλές λέξεις  που συγκρατούνται μεταξύ τους.

Friday, July 6, 2012

I don't judge the universe

I find hope in the darkest of days, and focus in the brightest. I do not judge the universe.
Και τις πιό σκοτεινές μέρες συναντώ την ελπίδα και εστιάζω σε ότι το πιό φωτεινό.Δεν κρίνω το σύμπαν.

Saturday, June 2, 2012

Silent observation

This attitude of silent observation is the very foundation of Yoga. You see the picture, but you are not the picture.~~Sri Nisargadatta


H στάση της σιωπηλής παρατήρησης είναι το θεμέλιο της Yoga.
Βλέπεις την εικόνα, αλλά ΔΕΝ είσαι η εικόνα.

Sunday, April 29, 2012

Στο σύμπαν δεν υπάρχουν τομές

....."Έχουμε μια αίσθηση ατομικότητας και διαίρεσης. Εσύ είσαι εσύ και εγώ είμαι εγώ. Η διαίρεση, η τομή σε πολλά κομμάτια είναι προϊόν της δυνατότητας του εγκεφάλου μας και της φυσιολογίας μας. Εκεί έξω στο σύμπαν δεν υπάρχουν τομές, όλα είναι Ένα.  Υπάρχει ένα συστατικό, θες να το πεις ενέργεια, θες να το πεις αόρατο κενό, θες να το πεις Θεό; Αυτή την ενιαία δημιουργία, αυτή τη κοχλάζουσα ενέργεια εκεί έξω, όταν την προσλάβει η φυσιολογία του ανθρώπου της δημιουργεί  τομές, της δημιουργεί ατομικότητες...."

"....Ένας ολόκληρος πολιτισμός, ο δυτικός, στηριζόταν στο εννοιολογικό περιεχόμενο αυτού που λέμε ύλη. Ότι δηλαδή είναι το πρωταρχικό γεγονός του σύμπαντος. Έτσι είχε προκύψει από τις ανακαλύψεις του 16ου και 17ου αιώνα. Εφόσον λοιπόν η ύλη είναι το πρωταρχικό συμπαντικό γεγονός, αρχίσαμε στη ζωή μας να αναζητάμε την ύλη και τα παράγωγά της, θυσιάζοντας  προς όφελός της το σύνολο των αξιών, των ιδεών και των «πιστεύω» μας.

Φτάσαμε σε σημείο να εξευτελιστούμε για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε την ύλη και τα επακόλουθά της. Σύντομα όμως η ύλη θα χάσει αυτόν τον αξιακό της  χαρακτήρα. Διότι δεν είμαστε ύλη πια!...."

 
"....Το πρόβλημα μιας κοινωνίας είναι ο φόβος. Ό,τι κακό προκύπτει στον άνθρωπο είναι μέσω του φόβου. Ο φόβος δημιουργείται από την έννοια της ανάγκης. Φοβάμαι γιατί θα στερηθώ κάτι που έχω ανάγκη.
Όταν δημιουργώ πλαστές ανάγκες, δημιουργώ παραπανίσιους φόβους. Άρα το φούσκωμα των αναγκών δημιουργεί γιγάντεμα των φόβων. Και ένας φοβισμένος άνθρωπος, ποτέ δε μπορεί να είναι ελεύθερος άνθρωπος.
Να λοιπόν το πρώτο βήμα: να περιορίσουμε τις ανάγκες μας στις φυσικές μας ανάγκες, για να περιορίσουμε τους φόβους μας στους φυσικούς φόβους. Έτσι κάθε μέρα θα γινόμαστε όλο και πιο ελεύθεροι."
Αποσπάσματα απο τη συνέντευξη του αστροφυσικού Μ.Δανέζη στο www.antifono.gr με τίτλο :
-Οταν λέμε οτι κάποιος γεννιέται η πεθαίνει εννοούμε..(link)... Τρίτη 06 -3 -2012

Monday, April 23, 2012

The quality of inspiration


Whatever identity a person holds on to,the quality of inspiration will be according to that.

Beyond freedom -Talks with Sri Nisargadatta-

Η ποιότητα της έμπνευσης είναι σύμφωνα με την ταυτότητα στην οποία ένας άνθρωπος προσκολλάται.


Friday, April 6, 2012

Whatever is.

whatever is could not be otherwise.

O,τι ,αυτό ,που τώρα ΕΙΝΑΙ δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς.

Wednesday, March 7, 2012

One should be capable of being alone

One should be capable of being alone, utterly alone, and yet tremendously blissful. Then you can love. Then your love is no more a need but a sharing, no more a necessity. You will not become dependent on the people you love. You will share and sharing is beautiful.
~~OSHO~~
Κάποιος πρέπει να είναι σε θέση να είναι μόνος, εντελώς μόνος, και όμως παρά πολύ ευτυχισμένος.Επειτα μπορεί να αγαπήσει. Τότε η αγάπη δεν είναι πλέον μια ανάγκη, αλλά μοίρασμα και όχι αναγκαιότητα. Δεν θα είναι εξαρτώμενος από τους ανθρώπους που αγαπά, αλλά θα μοιράζεται και το να μοιράζεσαι είναι όμορφο.

Friday, March 2, 2012

Unless you know yourself well.....


"Unless you know yourself well, how can you know another? And when you know yourself, you are the other." Nisargadatta Maharaj

Αν δεν γνωρίζεις καλά τον εαυτό σου ,πως μπορείς να γνωρίσεις τον άλλον;; Και όταν γνωρίζεις τον εαυτό σου ,τότε είσαι ο άλλος.

Wednesday, February 22, 2012

fear of being wrong


To live a creative life, one must lose the fear of being wrong.

Για να ζήσει κανείς μία δημιουργική ζωή πρέπει να ξεπεράσει το φόβο του να κάνει (είναι) λάθος.

Thursday, January 26, 2012

situation is neutral


A situation is always neutral,is as it is. Our thoughts about it are positive or negative.

Μια κατάσταση,ένα γεγονός,είναι πάντα ουδέτερο. Είναι όπως είναι. Η γνώμη μας,άποψη,γι'αυτό είναι θετική η αρνητική.

Tuesday, January 10, 2012

a hope and wish


My hope and wish is that one day, formal education will pay attention to what I call “education of the heart.” The Dalai Lama

Ελπίδα και επιθυμία μου είναι ότι μια μέρα, η τυπική εκπαίδευση θα δώσει προσοχή σε αυτό που εγώ ονομάζω «εκπαίδευση της καρδιάς."

Sunday, January 8, 2012

just BeI am not here to become anything,i am here to be.

warm new year greetings.

Δεν είμαι εδώ για να γίνω κάτι,είμαι εδώ για να ΕΙΜΑΙ.

Θερμές ευχές για τον καινούργιο χρόνο.

Wednesday, December 28, 2011

Sunshine and thunder


If I accept the sunshine
and warmth,
then I must also accept
the thunder and lightning.
~Kahlil Gibran

Αφού αποδέχομαι του ήλιου το φως,και τη ζεστασιά του,θα πρέπει επίσης να αποδεχτώ και τη βροντή και τον κεραυνό.

Sunday, December 11, 2011

True Being


“Your true being
exists
prior
to the arising
of any
concept.” Sri Nisargadatta


Αυτό που αληθινά είστε υπάρχει πριν να προκύψει οποιαδήποτε σκεπτομορφή.

Wednesday, November 23, 2011

Tiger temple

No comments


Tiger Temple
, or Wat Pha Luang Ta Bua, is a Theravada Buddhist temple in western Thailand that was founded in 1994 as a forest temple and sanctuary for wild animals, among them several tigers.

Sunday, November 13, 2011

Love sonetBy PABLO NERUDA

I love you without knowing how, or when, or from where,
I love you directly without problems or pride:
I love you like this because I don’t know any other way to love,
except in this form in which I am not nor are you,
so close that your hand upon my chest is mine,
so close that your eyes close with my dreams.


Σ'αγαπάω χωρίς να ξέρω ούτε πως ούτε πότε ούτε από που,
σ'αγαπάω έτσι ίσια χωρίς προβλήματα ούτε αλαζονεία:
έτσι σ'αγαπάω γιατί δεν ξέρω ν'αγαπάω αλλιώς.

Ετσι μονάχα με αυτό τον τρόπο,όπου ούτε είμαι ούτε είσαι,
τόσο κοντά που το χέρι σου πάνω απ'το στήθος μου γίνονται ένα,
τόσο κοντά που κλείνονται τα μάτια σου με τον ύπνο μου.

Sunday, October 23, 2011

Non violence in action


.Compassion and love constitute non-violence in action.
The Dalai Lama

Η συμπόνια και η αγάπη συνιστούν δράση της "μη βίας".

Thursday, October 13, 2011

The redemptive dimension


To every accident and disaster there is a potentially redemptive dimension that we are usually unaware of." ~Eckhart Tolle
"
Σε κάθε ατύχημα και καταστροφή υπάρχει δυνητικά μία λυτρωτική διάσταση της οποίας συνήθως δεν έχουμε επίγνωση"-

Thursday, October 6, 2011

True Happiness


"Many people think excitement is happiness....
But when you are excited you are not peaceful.
True happiness is based on peace."
— Thich Nhat Hanh
"Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι, ευτυχία είναι η έξαψη..
Αλλά όταν έχεις έξαψη,δεν έχεις εσωτερική γαλήνη.
Η αληθινή ευτυχία βασίζεται στην εσωτερική γαλήνη."

-Thich Nhat hanh

Tuesday, October 4, 2011

Warning


-Suffering warns us that the structure of memories and habits, which we call the person…, is threatened by loss or change.
sri Nisargadatta
-Το να υποφέρει κανείς είναι προειδοποίηση ότι η "κατασκευή" από μνήμες και συνήθειες που αποκαλούμε προσωπικό εαυτό,απειλείται με εξαφάνιση η αλλαγή.

Sri Nisargadatta

Saturday, October 1, 2011

by itself


I did nothing deliberately-All came by itself,the desire to let go,to live very simply,to be quiet,to go within.

Δεν έκανα το οτιδήποτε με κάποιο σκοπό.Ολα ήρθαν από μόνα τους,η επιθυμία να απέχω από κοινωνικές εκδηλώσεις,να ζήσω πολύ απλά και ήσυχα,να περπατήσω εσωτερικά μονοπάτια.

Thursday, September 22, 2011

New eyes

"Το αληθινό ταξίδι της ανακάλυψης δεν βρίσκεται στην εξερεύνηση νέων περιοχών αλλά στην αναζήτηση μιας νέας ματιάς" M.Proust.

The only real voyage of discovery consists not in seeking new landscapes but in having new eyes. ~Marcel Proust

Wednesday, August 24, 2011

touching poem

The Final
by Shakti Kumar

A very strong volcano

enters this heart.
Each ache gets renewed;
Every pleasure gets naked

It happens again and again-
Different on the periphery;
But at the centre always the same,
and always leaving a question -mark behind.

I have tried to stop it

with arguments and logic
It always smiles with contempt,
and without answering carries on its own.

I have tried to flow with it
it leads to appalling disasters
and bring me back again

moving in inexhaustible grooves.

I have tried to escape from it.
Through sex,through scriptures,through drugs;
But wherever i reached i found it there
as omnipresent as death and Cod.

Ι have tried to fight with it
and it consumes volumes of time:
To stop just a particle of it
what to speak about the whole of the monster.

I have tried to ignore it;
Tramples upon me with heavier weight.
I have also called illusion.
But the blood it sucked remains reality.

I have invented a God that didn't save me;
But whispered gently in my ears,
" Until you are there,my friend,
you cannot eliminate your shadows including me.
"


Ενα τόσο δυνατό ηφαίστειο

μέσα σε τούτη τη καρδιά.
Kάθε πόνος ανανεώνεται,
κάθε ευχαρίστηση απογυμνώνεται.

Συμβαίνει ξανά και ξανά-
Διαφορετικό στη περιφέρεια ,
αλλά πάντα ίδιο στο κέντρο,
και πάντα αφήνει μία ερώτηση σφραγίδα πίσω του.

Προσπάθησα να το σταματήσω
με λογική και επιχειρήματα.
Χαμογελά με περιφρόνηση,
και χωρίς να απαντά συνεχίζει το δρόμο του.

Προσπάθησα να κυλήσω μαζί του,
οδηγήθηκα σε άθλιες καταστροφές
και με έφερε πίσω ξανά περνώντας
μέσα από πτυχές ανεξάντλητες.


Προσπάθησα να δραπετεύσω από αυτό.
Μέσα απ'το sex,μέσα από γραφές,μέσα από ουσίες.

Αλλά όπου και να πήγα το βρήκα εκεί
πανταχού παρόν σαν το θάνατο και το Θεό.


Προσπάθησα να το αντιπαλέψω,

ξόδεψα όγκους χρόνου να σταματήσω

ένα τόσο δα μικρό του κομματάκι.

Τι να πω για το τέρας ολόκληρο.


Προσπάθησα να το αγνοήσω,
με ποδοπάτησε με περισσότερο βάρος.
Το ονόμασα και αυταπάτη επίσης.

Aλλά το αίμα που ρούφηξε παραμένει αληθινό


Επινόησα ένα Θεό που δεν με έσωσε,
αλλά ψυθίρισε ευγενικά στ'αυτιά μου:
"Οσο είσαι φίλε μου εκεί ,δεν μπορείς
να εξαφανίσεις τις σκιές σου,εμού
συμπεριλαμβανομένου”.


Sunday, August 21, 2011

About past


Whatever has happened in my past is like it has happened to someone i know well,but not to me.
Who am i? who is the one is asking?

Οτι έχει συμβεί στο παρελθόν μου είναι σαν να συνέβη σε κάποιον που γνωρίζω καλά ,αλλά δεν είμαι εγώ.
Ποιός είμαι; Ποιός είναι που αναρωτιέται;
Tuesday, August 16, 2011

a powerful question
What do I want from life? A more powerful question has arisen in me "what does life want from me?"

" Tί θέλω από τη ζωή";; Ενα βαθύτερης δυναμικής ερώτημα ανέκυψε, "τι, η ζωή θέλει από μένα;;

Friday, August 12, 2011

The one who sees

i feel the "voice in my head" is not who I am. Who am I then?? The one who sees that??

Αισθάνομαι πως η "φωνή του νου μου" δεν είναι αυτό που ΕΙΜΑΙ. Ποιός είμαι τότε;; Εκείνος που το αντιλαμβάνεται αυτό;;

Wednesday, July 27, 2011

Yes and no.

Is suffering really necessary? Yes and no. If you had not suffered as you have, there would be no depth to you, no humility, no compassion.
-Eckhart Tolle-


Είναι το να υποφέρει κανείς πραγματικά απαραίτητο; Ναι και όχι.Aν δεν είχατε υποφέρει όπως έχετε,δεν θα υπήρχε βάθος σε σας,δεν θα υπήρχε ταπεινότητα,συμπόνια.
-Eckhart Tolle-

Sunday, July 10, 2011

enough space


Only if there is enough space inside us for the unknown, the new,we can go into a real, deep and true relationship with an other.


Μόνον όταν μέσα μας υπάρχει άφθονος "χώρος" για το άγνωστο , το νέο,μπορεί κανείς να έχει μία ζωντανή και βαθιά σχέση με κάποιον άλλο.

Friday, July 8, 2011

without trying to change it.


J.Krishnamurti: If you begin to understand what you are without trying to change it, then what you are undergoes a transformation.


J.Krishnamurti:Αν αρχίσεις να κατανοείς αυτό που είσαι,χωρίς να προσπαθείς να το αλλάξεις,τότε αυτό που είσαι υφίσταται μεταμόρφωση.

Thursday, June 30, 2011

A way to be


Follow your path according your soul's needs and preferences.Stay in peace,be silent and take the time to feel and be in touch with the invisible guide within you.

Πάρε το δρόμο σου,σύμφωνα με τις ανάγκες της ψυχής σου και τις προτιμήσεις σου,γαλήνεψε,σώπασε,δώσε στον εαυτό σου το χρόνο που χρειάζεται για να αισθανθεί και να έρθει σε επαφή με τον αόρατο oδηγητή που υπάρχει μέσα σου.

Monday, June 27, 2011

The way of looking


As far as i can think it is not universe which needs any improving.Our way of looking does.

Οσο μπορώ να σκεφτώ δεν είναι το σύμπαν,το κοσμικό γίγνεσθαι, που έχει ανάγκη από βελτίωση,ο τρόπος που κοιτάμε,αντιλαμβανόμαστε,αξιολογούμε τα της ζωής έχει.

Wednesday, June 22, 2011

Light MORE LIGHT!


I dont think that inner peace is a result of an improving, changing, or evolving into anything different or better,of what we already are.It is just a question of removal of the darkness of ignorance which comes with steady observation and understanding of our thoughts, behaviors,experiences ,feelings.
Light brings awareness,and awareness brings peace.


Δεν νομίζω οτι η εσωτερική γαλήνη έρχεται ως αποτέλεσμα κάποιας αλλαγής,καλυτέρευσης,εξέλιξης σε κάτι διαφορετικό από αυτό που είμαστε ήδη.

Το σκοτάδι της άγνοιας είναι που πρέπει να διαλυθεί,και αυτό γίνεται με την σταθερή παρατήρηση και κατανόηση σκέψεων,συμπεριφορών,εμπειριών,συναισθημάτων μας.
Το φως φέρει επίγνωση,και η επίγνωση γαλήνη.

Tuesday, June 21, 2011

Free will???

Unconditional free will may not exist. The free will that we take pride in is restricted to making a choice within the framework and circumstances that are settled on by factors beyond our control.

Χωρίς όρους ελεύθερη βούληση μπορεί και να μην υπάρχει. Η ελεύθερη βούληση για την οποία είμαστε περήφανοι,περιορίζεται στο να κάνει επιλογές μέσα σε ένα πλαίσιο καταστάσεων και συνθηκών που ορίζονται από παράγοντες που δεν ανήκουν στο πεδίο ελέγχου μας.

Saturday, June 18, 2011

Thinking of God

when human mind needs to think of God is better to See God as movie director, rather than as a judge. He has no aversion for the villain and no special penchant for the gentle. Each one is playing its role,according the screenplay.

Οταν ο ανθρώπινος νους νοιώθει τη ανάγκη να σκεφτεί την έννοια Θεός είναι προτιμότερο να δει ένα σκηνοθέτη παρά έναν κριτή-δικαστή. Κάποιον που δεν έχει αποστροφή για τον κακό και ιδιαίτερη αδυναμία στον καλοσυνάτο.Ο καθένας τους παίζει το δικό του ρόλο στην εξέλιξη της σεναριακής πλοκής.

Monday, June 13, 2011

THE teacher

Εδώ και 15 χρόνια,όλα τα βιβλία εσωτερικής αναζήτησης που διάβασα,μουέδωσαν μία τρομερή βοήθεια,στην προσπάθεια κατανόησης του νου και ψυχισμού μου,και κατ'επέκταση των ανθρώπων γενικότερα
. Κυρίως αυτά του J.Krishnamurti για σχεδόν 10 χρόνια.
Τα δύο τελευταία χρόνια ,η διδασκαλία, του Sri Nisargadatta Μaharaj, τόσο κοντά στην ιδισυγκρασία μου,έχουν μία ανεκτίμητη συμβολή στη διεύρυνση και ανάπτυξη της πνευματικής μου ευφυίας.
Θα πρέπει όμως να ομολογήσω,πως αυτό που αισθάνομαι είναι, πως ο πιό μεγάλος,ο ανώτατος δάσκαλος είναι ο εσωτερικός εαυτός.
Αυτή η εσωτερική πυξίδα-φωνή-ανάγκη που δείχνει η σε κάνει να αισθάνεσαι το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσεις.
Εχοντας πολλές φορές την αίσθηση πως δεν τίθεται καν θέμα επιλογής.

Εμπιστεύομαι αυτόν το εσωτερικό εαυτό.

Since 15een years all spiritual books and teachings i have read, have been of a tremendous help in my inward investigation and understanding of inner space,and mind functioning mine and humans more generally. Especially those of Jiddu Κrishnamurti for almost 10 years.
Last two years Sri Nisargadatta's Maharaj teachings ,so close to my idiosyncracy,have a priceless contribution to the development and enlargement of my spiritual intelligence.
But i must confess , what i feel is, that the greatest,the supreme teacher is the inner self.
This inner ruler-voice-need which shows or makes you feel the path to follow.

Some times having the feeling for it is a choiceless process.

I confide in this inner self.


Saturday, June 11, 2011

Open


An open heart is an open mind.
The Dalai Lama

Thursday, June 9, 2011

one existence
"Strictly speaking, there are no separate individual existences. There are just many names for one existence." -Shunryu Suzuki -Japanese Zen master-

Αυστηρά μιλώντας δεν υπάρχουν ξεχωριστές ατομικές υπάρξεις.Υπάρχουν μόνο πολλά ονόματα για την ΜΙΑ ύπαρξη. -Shunryu Suzuki -Japanese ZEN master-

Monday, May 30, 2011

Watching an animal

I love animals.
It's so wonderful to watch an animal, because an animal has no opinion about itself. It is.

Αγαπώ τα ζώα ,είναι τόσο όμορφο να τα παρατηρείς γιατί ένα ζώο δεν έχει γνώμη για τον εαυτό του: Απλά Είναι.